9.2.12

LA PARLA DELS NOTRES NENS

L'etapa d'educació infantil és una etapa important per moltes raons.Voldríem que aquestes línies us puguin ser útils en el vostre dia a dia com a pares i mares.
En aquest petit article us volem parlar de la importància  d'un aspecte que cal tenir en compte perquè pot arribar a endarrerir el desenvolupament del  llenguatge i/o la  parla dels nostres "peques": ensenyar als vostres fills i filles a mocar-se.

A la tardor i l'hivern, pot ser freqüent que durant temporades llargues tinguin el nas tapat, amb molta mucositat. Si no els ensenyem a mocar-se i a crear un hàbit d'higiene nasal  correcte, pot passar :
- Que el moc se'n vagi cap a les orelles, impedint així una bona audició.
- Que el fet de no poder respirar pel nas provoqui que respirin per la boca i la musculatura de llavis i galtes es quedi hipotònica (dèbil).
- Que la llengua s'acostumi a estar massa avançada provocant que alguns sons no es facin correctament.
- Que el fet de no poder respirar bé faci que a l'hora de menjar, es cansi més i perdi la gana.
- Que la seva capacitat d'atenció sigui menor.

Com els podeu ajudar a mocar-se?
El primer i més important, és que prenguin consciència que l'aire pot sortir pel nas o per la boca.
Comencem amb petits jocs de buf treient aire per la boca. (Bufar boletes de paper, pilotes de ping-pong, globus.....)
Després farem els mateixos jocs però bufant amb el nas. (Bufarem fluix, fort....)
Per últim, quan ja diferenciïn les dues maneres de bufar, els ensenyarem a agafar correctament el mocador (fent pinça als costats del nas) i els direm que bufin pel nas.
És qüestió de paciència i constància i no patiu i no surt a la primera!!!


Equip d'Atenció a la Diversitat