6.3.12

HEM POSAT OSSOS DE COLORS A L'AIGUA

EOATOSOSAUESAAIUAI SANIFLAT.









(He posat ossos de "xuxes" a l'aigua i s'han inflat)
MADUIXES