10.6.13

Repassem el que hem aprèsAPROFITANT QUE JA ESTEM ACABANT EL CURS ANEM A LA PISSARRA DIGITAL A FER UN REPÀS DE TOT EL QUE HEM APRÈS.
BUSQUEM DIFERÈNCIES, COMPTEM, MEMORITZEM...